About

POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOSTI

About

Politika zasebnosti

V tej politiki varovanja zasebnosti in osebnih podatkov vam agencija FCB Ljubljana zagotavlja informacije obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju Splošna uredba).

Informacije o upravljavcu

V kolikor ni določeno drugače, je upravljavec osebnih podatkov FCB d.o.o., Savska cesta 3, 1000 Ljubljana.

Splošno

O posameznikih upravljavec pridobiva podatke potrebne za vodenje, izpolnjevanje zakonskih obveznosti, zagotavljanje in izvajanje storitev oziroma za dosego drugih zakonitih namenov in mu jih posredujejo posamezniki ali jih upravljavec pridobi iz drugih virov ali nastanejo pri zagotavljanju in uporabi storitev upravljavca

Upravljavec lahko pri svojem poslovanju z naročniki, uporabniki in drugimi strankami obdeluje tudi druge osebne podatke, ki mu jih v okviru poslovanja le-ti posredujejo.

Kontakt preko spletnega obrazca

Osebni podatki pridobljeni preko spletnega kontaktnega obrazca se bodo uporabili le za odgovor na sporočilo oziroma druge aktivnosti, ki bodo izvirale iz prejetega sporočila.

Pošiljateljev se ne bo uvrstilo med prejemnike novic ali obdelovalo v druge namene.

Preklic soglasja

V primerih, ko se soglasja zbirajo prek elektronskih komunikacijskih storitev ali prek informacijskih storitev in kjer je to primerno, je možno soglasje preklicati tudi prek teh komunikacijskih kanalov.

V primeru preklica soglasja upravljavec preneha z obdelavo podatkov, zbranih na podlagi soglasja, oziroma jih več ne obdeluje za namene, za katere je bila podlaga soglasje.

Pravice posameznikov

Uporabniki lahko zahtevajo:

  • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavec o uporabniku obdeluje,
  • popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec, niso pravilni,
  • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavec preneha oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko uporabniki:

  • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja, uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcu.
  • Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da upravljavcu posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer na e-naslov: desk@fcbljubljana.si.
  • Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.
  • Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.
  • Pravica do pritožbe
  • V primeru, da uporabnik meni, upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri upravljavcu. Uporabnik pritožbo pošlje na e-naslov desk@fcbljubljana.si.
  • Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.